Klatring er kun en av mange aktiviteter vi benytter for sette deg eller dere på prøve.
Vi kan lett aktivisere flere hundre gjester samtidig uten venting hvor dere runderer på utallige prøvelser. I enkelte øvelser skal dere alle delta, i andre må laget
selektere den eller de som skal representere laget – Se King Size.
Bestilling- og informasjonsskjema

klatring