Vi er Norges eldste eventarrangør til sjøs med tilhørende kompetanse og erfaring.

Alle deltagere er forsikret om personskade skulle forekomme.

La vårt rennome og erfaring komme ditt arrangement til gode.

Se våre referanser